Logo Search packages:      
Sourcecode: scummvm version File versions  Download package

proc3.cpp

#include "native.h"
#include "endianutils.h"

#define MAIN_TYPE CostumeProc3Type
#include "macros.h"

#define MSETPTR(type, member)    v1.member = _GETPTR(v1comp, V1CodecType, member, type);
#define MSET32(type, member)    v1.member = _GET32(v1comp, V1CodecType, member, type);
#define MSET8(type, member)        v1.member = _GET8(v1comp, V1CodecType, member, type);

UInt32 CostumeRenderer_proc3(void *userData68KP) {
// import variables
   V1Type v1;

   SETPTRV   (V1CodecType *  , v1, v1comp            )

   SETPTR   (const byte *   ,_srcptr              )
   SET32 (int       ,_height              )
   SET8 (byte       ,_scaleIndexX            )
   SET8 (byte       ,_scaleIndexY            )
   SET8 (byte       ,_scaleX              )
   SET8 (byte       ,_scaleY              )
   SET32 (int32         ,_numStrips             )
   SET32 (int       ,_out_pitch             )
   SET32 (int       ,_out_w                  )
   SET32 (int       ,_out_h                  )
   SETPTR   (byte *         ,_shadow_table           )
   SETPTR   (byte *         ,_palette              )
   SET8 (byte       ,_shadow_mode            )

   MSETPTR   (const byte *   ,scaletable             )
   MSET8 (byte       ,mask                )
   MSET8 (byte       ,shr                )
   MSET8 (byte       ,repcolor              )
   MSET8 (byte       ,replen                  )
   MSET32   (int       ,scaleXstep             )
   MSET32   (int       ,x                    )
   MSET32   (int       ,y                    )
   MSET32   (int       ,scaleXindex            )
   MSET32   (int       ,scaleYindex            )
   MSET32   (int       ,skip_width             )
   MSETPTR   (byte *         ,destptr              )
   MSETPTR   (byte *         ,mask_ptr              )
// end of import

   const byte *mask, *src;
   byte *dst;
   byte len, maskbit;
   int y;
   uint color, height, pcolor;
   const byte *scaleytab;
   bool masked;

   y = v1.y;
   src = _srcptr;
   dst = v1.destptr;
   len = v1.replen;
   color = v1.repcolor;
   height = _height;

   scaleytab = &v1.scaletable[_scaleIndexY];
   maskbit = revBitMask(v1.x & 7);
   mask = v1.mask_ptr + v1.x / 8;

   if (len)
      goto StartPos;

   do {
      len = *src++;
      color = len >> v1.shr;
      len &= v1.mask;
      if (!len)
         len = *src++;

      do {
         if (_scaleY == 255 || *scaleytab++ < _scaleY) {
            masked = (y < 0 || y >= _out_h) || (v1.mask_ptr && (mask[0] & maskbit));

            if (color && !masked) {
               // FIXME: Fully implement _shadow_mode.in Sam & Max
               // For now, it's enough for transparency.
               if (_shadow_mode & 0x20) {
                  pcolor = _shadow_table[*dst];
               } else {
                  pcolor = _palette[color];
                  if (pcolor == 13 && _shadow_table)
                     pcolor = _shadow_table[*dst];
               }
               *dst = pcolor;
            }
            dst += _out_w;
            mask += _numStrips;
            y++;
         }
         if (!--height) {
            if (!--v1.skip_width)
               //return _scaleIndexX;
               goto end_jump;
            height = _height;
            y = v1.y;

            scaleytab = &v1.scaletable[_scaleIndexY];


            if (_scaleX == 255 || v1.scaletable[_scaleIndexX] < _scaleX) {
               v1.x += v1.scaleXstep;
               if (v1.x < 0 || v1.x >= _out_w)
                  //return _scaleIndexX;
                  goto end_jump;
               maskbit = revBitMask(v1.x & 7);
               v1.destptr += v1.scaleXstep;
            }
            _scaleIndexX += v1.scaleXstep;
            dst = v1.destptr;
            mask = v1.mask_ptr + v1.x / 8;
         }
      StartPos:;
      } while (--len);
   } while (1);

end_jump:
//  v1comp->x     = ByteSwap32(v1.x);
//  v1comp->destptr  = (byte *)ByteSwap32(v1.destptr);

   return _scaleIndexX;
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index